© 2017
Poslední aktualizace 16. února 2017
created:www.webreklama.cz
21 LET ZKUŠENOSTÍ  SE ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMY
V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH REGIONU KRKONOŠ!
543 01 Vrchlabí
Bělopotocká 1290
tel.: 499 423 829
602 473 168
milos.novotny@
stavoterm.net
*
Ekonomické
-  zateplením se sníží provozní energetická náročnost budovy
-  možnost instalovat (levnější) zdroj tepla (kotel, zásobník)
-  topnou sezónu lze zahájit později a ukončit dříve
-  peníze vložené do zateplení jsou návratnou investicí s vysokou mírou jistoty
-  investičně výhodné je provést zateplení v okamžiku potřeby oprav stávající fasády
-  zateplení umožní lepší využití prostorů budov (vyšší tepelný komfort)
-  přínosy ze zateplení mají trvalý charakter (ceny paliv mají neustále vzestupnou 
   tendenci)
Technické
-  zateplením se odstraní příčina vzniku a růstu plísní (kondenzace vodní páry na
   vnitřním povrchu obvodových konstrukcí)
-  zlepší se tepelná pohoda v bytech a kvalita užívání
-  vyšší a vyrovnanější povrchová teplota konstukcí (eliminace vlivu tepelných
   mostů) sníží riziko poruch povrchových úprav konstrukcí
-  při vnějším zeteplení se plně využije akumulačních vlastností budovy (tepelný
   komfort i při přerušovaném vytápění)
-  vnější zeteplení podtatně snižuje přehřívání budovy v letním období
-  sníží se zatížení otopného systému
-  odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí
   odstraní se kondenzace vodní páry v konstrukci a tím její narušování
   mrazovými cykly
- umožní se nové řešení architektonického výrazu budovy (barevné
   řešení, struktura, tvarování povrchu)
PROČ ZATEPLOVAT (přínosy zateplení)
www.stavoterm.net
počítadlo.abz.cz
Odkazy: